Učitel na Zahorí

Učitel na Zahorí

“Táto trída je dúhá deset metrú a široká osem metrú.Sunko dopadá pod uhlem
dvacet stupňú. Kolik mi je rokú?”

Žáci sú z toho vysratí, ale po chvílce sa Janko ozve: “Máte 50 rokú.”
Učitel ostal prekvapený a pýta sa: “Jaks na to došeu, Janku?”
Janek vvprávjá: “Já mám bratranca a temu je 25 rokú. A múj otec vyprávjá, že
je na púl kokot…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.