Návštevník web stránky vtip.sk, ktorého prevádzkovateľom je fyzická osoba Brian LURIE – ďalej len ako “prevádzkovateľ” , návštevou web stránky vtip.sk vyjadruje svoj súhlas s nižšie uvedenými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

VZDANIE SA NÁROKU
Materiál a informácie na tejto web stránke sa poskytujú tak ako sú, bez akýchkoľvek záruk vyjadrených strán. Prevádzkovateľ odmieta všetky záruky vyjadrené na tejto stránke. Sami musíte zvážiť presnosť, úplnosť a použiteľnosť poskytovaných informácií, rád, služieb alebo iných informácií. V žiadnom prípade prevádzkovateľ nebude zodpovedný za priame, nepriame, zvláštne, náhodné a následné škody vyplývajúce z použitia informácie uvedenej na tejto web stránke.
Dokumenty publikované na tejto web stránke môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Uvedené informácie sa s odstupom času menia. Prevádzkovateľ alebo príslušní dodávatelia majú právo kedykoľvek dopĺňať alebo meniť informácie dostupné na tejto web stránke.

INFORMÁCIE
Vtipy na stránke nie sú skutočnými a sú vymyslené. Akékoľvek spojenie s rasizmom, ohováraním tretích strán a iným vtipom nie sú myslené vážne. Prevádzkovateľ  nenesie žiadnu zodpovednosť za uverejnené vtipy na stránke vtip.sk a jej podstránkach.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ nemá povinnosť monitorovať prenos urobený cez web stránku, nezaznamenáva si žiadne údaje o návštevníkoch stránky, ktoré by viedli neskôr k jednoznačnej identifikácii užívateľa. Údaje ktoré zbierame slúžia iba pre štatistiku o počet návštevníkov na našej stránke. Všetky takéto údaje sú šifrované – vtip.sk používa SSL.

ČO JE SSL? 
Zjednodušene povedané, certifikát, jeho verejný kľúč a certifikačná autorita (CA) sú použité na vybudovanie vzťahu dôvery medzi koncovým klientom a serverom, a zároveň je toto všetko použité na zabezpečenie (zašifrovanie) prenášaných dát cez internet.
Zriadenie SSL spojenia funguje na princípe asymetrickej šifry. Každá z komunikujúcich strán má dvojicu šifrovacích kľúčov – verejný a súkromný. Verejný kľúč je nutné zverejniť a zaistiť jeho správne odovzdanie všetkým, ktorí ho budú chcieť použiť. Ak pomocou tohto kľúča ktokoľvek zašifruje správu, je zabezpečené, že ju bude môcť rozšifrovať len majiteľ použitého verejného kľúča zodpovedajúcim súkromným kľúčom.

SÚBORY COOKIE
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie, ktoré sa uchovávajú maximálne 30 dní.

ČO SÚ SÚBORY COOKIE?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?
Tieto internetové stránky používajú internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov. Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Google a budú uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google využije tieto informácie na hodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Google takisto poskytuje ďalšie služby, ktoré sa týkajú aktivít na internetových stránkach a využívania internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, ak tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má vo svojich archívoch. Použitie súborov „cookie“ môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plnohodnotne využívať tieto stránky. Používaním týchto internetových stránok dávate svoj súhlas k spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google takým spôsobom a na také účely, ako je uvedené vyššie.

AKO ZMAŽEM MOJE ÚDAJE?
Žiadne údaje u nás nejdú zmazať, lebo si žiadne neevidujeme 🙂 vtip.sk nie je vláda aby sme Vás sledovali na každom kroku, aj keď už teraz vieme že buď sedíte za počítačom, alebo máte v ruke mobil/tablet – ha ha