U jídla

Sedí dědeček s babičkou u stolu a babička říká: “Dědečku, mně je dneska tak teplo u srdce.” Dědeček odvětí: “Bodejť by ti nebylo teplo, když máš levou kozu v polívce.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.