Přijde paní učitelka do třídy a ptá se dětí

Přijde paní učitelka do třídy a ptá se dětí, jestlipak vědí, kdo
včera umřel. Přihlásí se Pepíček a povídá:
“Tomáš Marný.” “Jak to víš, Pepíčku?
Toho pána neznám.
“Když jsem šel včera kolem ložnice našich, tak tatínek zrovna povídal
mamince:
To máš marný, ten už nevstane.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.