Děti na táboře

Děti na táboře: “Nemám nic proti stezkám odvahy, ale jít mimo dosah wi-fi, je už trochu moc…”

Přijde paní učitelka do třídy a ptá se dětí

Přijde paní učitelka do třídy a ptá se dětí, jestlipak vědí, kdo včera umřel. Přihlásí se Pepíček a povídá: “Tomáš Marný.” “Jak to víš, Pepíčku? Toho pána neznám. “Když jsem šel včera kolem ložnice našich, tak tatínek zrovna povídal mamince: To máš marný, ten už nevstane.”