Po kolejích

Jdou dva policajti po kolejích. Když už jdou dost dlouho, jeden říká: To jsou ale dlouhý schody! Na to druhý: Copak dlouhý, to by tak nevadilo, ale to zabradlí je moc nízko! První se otočí a povídá: Tak počkáme, tamhle nám jede výtah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.