Bratři

Policista zastaví dva kamarády: “Vaše doklady!” Vezme první a slabikuje:
“Ob-čan-ský-prů-kaz”. Vezme druhý a opět slabikuje:
“Ob-čan-ský-prů-kaz. Promiňte, nevěděl jsem, že jste bratři!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.