Pět chlapíků s basebalovýma pálkama obstoupí cikána

Pět chlapíků s basebalovýma pálkama obstoupí cikána,
podávají mu kostku od Člověče nezlob se a přikážou:
“Házej! Když hodíš jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo
pětku, tak tě utlučeme!”
“A co když hodím šestku?”
“Ty neznáš člověče nezlob se? Tak hážeš kurva znova!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.