Pět chlapíků s basebalovýma pálkama obstoupí cikána

Pět chlapíků s basebalovýma pálkama obstoupí cikána, podávají mu kostku od Člověče nezlob se a přikážou: “Házej! Když hodíš jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku, tak tě utlučeme!” “A co když hodím šestku?” “Ty neznáš člověče nezlob se? Tak hážeš kurva znova!!”