Pacient sa dozvedel , že je nevyliečiteľne chorý

Pacient sa dozvedel , že je nevyliečiteľne chorý a onedlho umrie ,
tak vraví lekárovi :
– Pán doktor, mám jedno želanie – napíšte mi potom, že som zomrel na AIDS.
– Ale prečo ? Veď máte predsa rakovinu !
– No, mám na to tri dôvody :
Po prvé – takú chorobu u nás na dedine ešte nikto nemal !
Po druhé – ten, čo mi chodil za ženou zomrie od strachu !
Po tretie – nikto sa jej do smrti už nedotkne !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.