Navrhujeme vyhlásiť súťaž Workoholik roka

Navrhujeme vyhlásiť súťaž Workoholik roka.
Ti, ktorí budú mať čas sa prihlásiť, budú automaticky vylúčení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *