Odpovede na otázky pri skúške uchádzača

Odpovede na otázky pri skúške uchádzača na pracovné miesto v
Google Inc, ktorý síce získal 0 bodov zo skúšky, ale napriek tomu bol prijatý:

1. Počas ktorej bitky zomrel Napoleon?
počas tej poslednej

2. Kde bola podpísaná Deklarácia Nezávislosti?
dole, na poslednej strane

3. Hlavná príčina rozvodu?
svadba

4. Hlavná príčina neúspechu?
skúška

5. Čo ste nikdy nemal na raňajky?
obed a večeru

6. Čo vyzerá ako polka jablka?
druhá polka

7. Keď hodíme červený kameň do modrého mora, aký bude?
mokrý

8. Ako môže človek vydržať osem dní bez spánku?
bez problémov, veď v noci spí

9. Ak budete mať 3 jablká a 4 pomaranče na jednej dlani a 4 jablká a 3
pomaranče na druhej, čo budete mať?
naozaj obrovské dlane

10. 8 murárov postavilo múr za 10 hodín, koľko času to zaberie 4
murárom?
nezaberie žiadny čas, múr už je postavený

11. Ako môžeme hodiť vajce na betónový základ tak, aby sme ho
nerozbili?
akokoľvek, vajce v žiadnom prípade nepoškodí betónový základ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.