Odpovede na otázky pri skúške uchádzača

Odpovede na otázky pri skúške uchádzača na pracovné miesto v Google Inc, ktorý síce získal 0 bodov zo skúšky, ale napriek tomu bol prijatý: 1. Počas ktorej bitky zomrel Napoleon? počas tej poslednej 2. Kde bola podpísaná Deklarácia Nezávislosti? dole, na poslednej strane 3. Hlavná príčina rozvodu? svadba 4. Hlavná […]