Moritz a Rivka prídu k rabínovi pred svadbou

Moritz a Rivka prídu k rabínovi pred svadbou na poučenie, a tak rabín začne:
„Moritz si pripravený na svadbu?”
„Áno, je to moja tretia svadba.”
„A ty, Rivka si pripravená na svadbu?”
„Áno, tiež je to moja tretia svadba.”
„A, takže intro preskočíme, máme tu profesionálov.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.