Mám 38 rokov, hľadám ženu za účelom

INZERÁT:
Mám 38 rokov, hľadám ženu za účelom vážneho zoznámenia.
Profesia: 12 rokov člen parlamentu.
Vlastnosti: usilovnosť, ochota ťažko pracovať, spravodlivosť, pravdovravnosť, neúplatnosť, boj za práva chudobných.

ODPOVĚĎ:
Mám 30 rokov.
Profesia: 15 rokov prostitútka.
Vlastnosti: panna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.