Čierna páska

Zákazník:
– Prosím si čiernu pásku.
– Akú hrubú?
– To je azda jedno nie?
– Nie je to jedno. Čím bližší príbuzný vám umrel, tým má byť páska hrubšia.
– Zomrela nám teta, čo nás vydedila… Tak si prosím čiernu niť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.