Čierna páska

Zákazník: – Prosím si čiernu pásku. – Akú hrubú? – To je azda jedno nie? – Nie je to jedno. Čím bližší príbuzný vám umrel, tým má byť páska hrubšia. – Zomrela nám teta, čo nás vydedila… Tak si prosím čiernu niť.