Živý Neruda

Policajt je s manželkou v divadle. Sednou si a začíná se rozhlížet po lidech. Najednou se nakloní k ženě a povídá: „Hele, támhle sedí Neruda.”
Manželka si pomyslí svoje a řekne: „Prosím tě, Neruda je přece dávno mrtvej.”
Policajt se zase chvíli dívá a pak vítězoslavně prohlásí: „Není, teď se pohnul!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.