Ženy novinářky

Ptá se kamarád kamaráda: „Víš, kterým ženách se říká, že jsou novinářky?”
„Ne. Kterým?”
„Těm, kterým při milovaní musíš nejdříve zakrýt tvář novinami!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.