Žena sa háda s mužom

Žena sa háda s mužom. Na konci hádky odíde do spálne a začne si baliť
svoje veci do kufra.
– Kam chceš ísť? – pýta sa muž.
– K Petrovi. Môžem u neho bývať a ešte mi dá 500 korún za každú súlož.
V tom si aj manžel začne baliť veci.
– A kam ideš ty? – pýta sa prekvapená žena.
– K Petrovi. Chcem vidieť, ako vyžiješ z 1 000 korún ročne!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.