Žebrák

Noc, mlha, nároží na pustém předměstí.
Hlas: Byl by gentleman tak laskav a poskytl finanční výpomoc hladovému bližnímu bez práce, který nemá vůbec nic kromě nabité pistole, kterou drží v ruce?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.