Za války

Za války: “Žide, když uhodneš, které oko mám skleněné, tak tě nezabiju,” řve SSmann.”
“Je to to levé,” odpověděl Žid.”
“Jak jsi to poznal?”
“Dívá se tak lidsky.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.