Výklad pojmov

ananás – zborový výkrik dievčat hladných po sexe
vendety – výkrik záhoráckej mamy vyháňajúcej deti na dvor
virgule – povel obsluhe výrivky v kúpeľoch
papuča – pozdrav manželke pri odchode
kongeniálny – úžasne nadaný kôň
drbol – doktor, ktorému odňali titul
semester – navigácia Estery na určité miesto
stoporiť – dĺžka ľudských nôh, vyjadrená v centimetroch
defilé – otázka Záhoráka na zmiznuté filé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.