Výhrůžné dopisy

Volá pán na policii: „Prosím vás, udělejte něco. Ochraňte mě. Neustále mi chodí výhrůžné dopisy.”
„Anonymní výhrůžné dopisy?” zajímá se policajt. „Máte tušení, kdo by vám chtěl ublížit?”
„Já znám pisatele,” odvětí pán. „Všeobecná zdravotní pojišťovna, oddělení výběru pojistného!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.