Volá manžel lekárovi svojej ženy

Volá manžel lekárovi svojej ženy:
Dobrý deň, tu je pán Volek. Moja žena si minulý týždeň dala u
vás robiť testy, už viete výsledok?
Lekár chvíľu listuje v záznamoch a hovorí:
Aha, no, to je ten prípad popletenia testov. Takže vaša manželka má
buď AIDS, alebo Alzheimerovu chorobu!
Manžel celý zdesený vraví:
A čo mám teraz robiť?
No, ja by som vám doporučil zobrať ženu autom do lesa za mesto, a keď
trafí domov, už by som s ňou nespával!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.