Věrný zběh

Chytili takhle jednou Kohna pohraničníci a ptají se ho: „Hele, Kohn, co tady dělají?”
„Utíkám do Sovětského svazu!”
„Ale, Kohn, tady jsou na západoněmecké hranici.”
Na to Kohn prohlásil: „Má láska k Sovětskému svazu nezná hranic!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.