Valení sudu

Stojí policajt ve službě na rohu a najednou vidí naproti na chodníku kolegu, jak před sebou valí velký sud: „Kam to valíš?”
„Ale, byl jsem tuhle u doktora a ten mi řekl, že mám donést za měsíc moč.”
Za hodinu ho vidí, jak valí sud zpátky: „A proč to valíš zpátky?”
„Ale, našli mi tam cukr, tak jim ho tam přece nenechám!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.