Válenda neřesti

Vyhazuje manželka novou válendu na smetiště a vysvětluje kamarádce: „Včera jsem na ní byla nevěrná manželovi a nechci, aby mi to připomínala.”
„Nebuď hloupá, kdybych se tím měla řídit, tak nám v bytě zbyde jenom lustr!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.