V sovietském svazu

Chytili jednou Kohna pohraničníci a ptají se ho: “Hele, Kohn, co tady dělaj?”
“Utíkám do Sovětského Svazu!”
“Ale Kohn, tady jsou na západoněmecký hranici.”
“Má láska k Sovětskému Svazu nezná hranic!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.