V obci sa rozšírilo, že starú babku niekto znásilnil na poli

V obci sa rozšírilo, že starú babku niekto znásilnil na poli.
Prišli za ňou reportéri a pýtajú sa:
“Tak povedzte babka, čo bolo najstrašnejšie na tom znásilnení ?”
” Ta znace, najstrašnejše na tom znasilneni bulo, kedz me zvalili na žem, dzvihli nohy a jak mi potym furt padala tota hlina z čižmoch do oči.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.