Uzdravující studánka

Tři mrzáci se procházejí po lese. Slepý, hluchý a chromý. Najednou najdou kouzelnou studánku s nápisem Uzdravující voda. Tak si slepý cákne trochu do očí a zvolá: „Hurá, já vidím!”
Hluchý si cákne do uší a poskakuje radostí: „Jé, já slyším!”
Pak do studánky vjede chromý na vozejku, vyjede zase ven a povídá: „Kurvafix, já mám nové galusky!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.