U gynekologa

Přijde žena ke gynekologovi a povídá: “Pane doktore, já jsem to nedostala!”
Gynekolog se zadumá a po chvíli odvětí: “Ale já jsem vám taky nic neposílal!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.