Tatino! Musíš ísť opraviť záchod!

Tatino! Musíš ísť opraviť záchod!
Tatino odpovie:
Veď je v poriadku.
Nie je, bež a pozri sa na to!
Tak tatino teda ide a zase volá:
..Tu nič pokazené nie je.
Mamina zase: Musíš strčiť hlavu do misy!
Tatino teda strčí hlavu do misy, pozerá sa a volá:
Tu tiež nie je nič rozbité.
No tak tu hlavu vytiahni.
Tatino vyťahuje hlavu a naraz zareve:
Mamina, pomóóc, zasekly sa mi fúzy v prasknutom sedátku!
Mamina sa otočí a spokojne zavolá:
Bolí, čo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.