Tanky v zahradě

Peťka přiběhne za Čapajevem: „Vasiliji Ivanoviči, tanky jsou v zahradě!”
„Ať už táhnou k čertu!” zvolá Čapajev nasupeně. „Včera jsem si o ně ztupil novou šavli!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.