Tajemný hlas

Jednoho dne se v chlapíkovi ozve vnitřní hlas:
“Vyber si všechny peníze z konta.”
On to tedy udělá a pak zase ten tajemný vnitřní hlas:
“Bež do kasína.”
Tak jde do kasína, tam už zábava v plném proudu. Tajemný vnitřní hlas zase:
“Vsaď všechny peníze na třináctku.”
On to udělá a padne dvanáctka.Tajemný hlas:
“Sakra!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.