Stojí chlapík pred nebeskou bránou

Stojí chlapík pred nebeskou bránou a Svätý Peter mu vraví:
– Ak mi povieš jeden skutočne dobrý skutok, ktorý si vykonal, tak ťa pustím do neba.
Chlapík sa zamyslí a povie:
– Žiadny problém. Raz som videl ako motokársky gang obťažuje mladú ženu. Prišiel som k ním a vravím asi dvojmetrovému, 150 kilovému chlapíkovi, aby prestal. Potom som mu dal jednu po papuli, vytrhol mu piercing z nosa a kopol do vajec.
Svätý Peter pozerá do chlapíkovej knihy života a vraví:
– Takú príhodu tu nemôžem nájsť, kedy sa to stalo?
– Asi pred piatimi minútami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.