Štípaly mě do tváře

Když jsem byl mladší, nenáviděl jsem účastnit se svateb. Tetičky a známé babičky chodily ke mně, štípaly mě do tváře, smály se a říkaly:
„Ty budeš další.“ Přestaly s tím, když jsem jim na pohřbech začal dělat to samé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.