štatistika je sviňa

Príde Jožo do šéfovej kancelárie a sťažuje sa:

“Šéfko, nemohli by ste mi zvýšiť plat? Veď tu robím už 10 rokov za 8.000,- Sk mesačne …”

Šéf sa len usmeje, naleje Jožovi pohár borovičky a začne:

“Pozri Jožo. Je pravda, že zarobíš 8.000,- Sk mesačne, čo je 96.000,- Sk ročne ale …

a.. Rok má 365 dní, z toho je 52 sobôt a 52 nedieľ. To je už len 261 dní.
b.. Ďalej máš 28 dní dovolenky a 5 dní si bol chorý To je už len 228 dni.
c.. Deň má síce 24 hodín, ale ty pracuješ len 8 hodín, čiže tretinu dňa, to znamená 76 dní.
d.. Nehovoriac o tom, že v roku máme 13 sviatkov, čo sú dni pracovného pokoja, a teda robíš len 63 dní.
e.. To je len o 2 dni viac než 2 mesiace do roka. No a čo chceš viac za robotu 2 mesiacov?
Veď zarábaš skoro 48.000,- Sk mesačne!!!”

“…………..Prepáčte šéfko, nechcel som vyrušovať…………………”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.