Starý Moritz sa dlhé roky tešil dobrému zdraviu

Starý Moritz sa dlhé roky tešil dobrému zdraviu, ale nakoniec ho choroba tak či tak dostihla a musel sa podrobiť komplikovanej, životu nebezpečnej operácii. Keďže jeho syn bol doktor, trval na tom, aby ho operoval on. Tesne pred operáciou, už na operačnom stole, pred podaním anestézie, ešte poťahal syna za plášť a hovorí mu:
„Syn môj, viem, že je to náročná a ťažká operácia, ale chcem, aby si aj ty vedel, že keď to nedopadne dobre, tak si to neber za vinu. Stať sa môže hocičo, ale neboj sa, ak by som to neprežil, tvoja mama sa nasťahuje ku vám a už bude s vami bývať až do konca života, nech jej Boh dá dlhého zdravia.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.