Stařík v taxíku

Stařik nastoupí do taxíku. Mercedes vyrazí a dědek se ptá řidiče: “Na copak tam vpředu máte tu hvězdičku?” “Byl jste na vojně? To je zaměřovač, něco jako muška na pušce. Když se mi někdo dostane před kapotu, zaměřím, buch… a je po něm!” Jedou dál, najednou strašná rána. řidič se otočí, co se děje, dědek vzadu vyčítavě kývá hlavou: “Že prej zaměřovač… člověce, vždy? vy jste toho cyklistu minul, jen taktak jsem ho stačil vzít dviřkama…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.