Správný čas

„Synu,” praví rozvážně pan Bednář, „ještě nemáš dost zkušeností, aby ses mohl oženit.”
Mladý Bednář se ho táže: „A kdy je na to tedy, podle tebe, člověk dostatečně zralý?”
Otec odvětí: „Když začne chápat, že ženit se nestojí za to!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.