Sociálne pracovníčky

Sociálne pracovníčky boli v saune. Jedna mala zlatú. Hovorí:
– Remeslo má zlaté dno.
Druhá mala zelenú. Povedala:
– Komu sa nelení, tomu sa zelení.
Tretia mala celkom holú. Vraví:
– No, čo pozeráte? Kade prejde rota vojska, tam tráva nerastie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.