Seznam zvířat

Přijde v lese za medvědem vlk a povídá: “Ty, medvěde, ty si prej děláš seznam koho sežereš?” “No, dělám.” “A já jsem tam taky?” “No, to jsi.” “A nemohl bych ti přinést slepici?” “No, to bys moh.” Tak vlk jde chytí slepici a přijde druhý den za medvědem, a ten sežere oba. Druhý den přijde za medvědem liška. “Ty, medvěde, ty si prej děláš seznam koho sežereš?” “No, dělám.” “A já jsem tam taky?” “No, to jsi.” “A nemohla bych ti přinést koroptev?” “No, to bys mohla.” Tak liška jde a celou noc lítá, až úplně vyčerpaná uloví koroptev a přinese ji medvědovi. A ten je sežere oba. Další den přijde za medvědem zajíc. “Ty, medvěde, ty si prej děláš seznam koho sežereš?” “No, dělám.” “A já jsem tam taky?” “No, to jsi.” “A nemohl bys mě vyškrtnout?” “No, mohl.” “Tak dík.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.