Sexuální půst

Paní Jitka si stěžuje: „Jirko, od prázdnin jsme se nemilovali, co je to za život!”
Jiří furiantsky natáhne ruku, vztyčí všech pět prstů a rozněžnělá paní Jitka se ptá: „Snad ne pětkrát, vždyť to by bylo za více jak dva roky!”
„Ne, to je omyl. Vyber si prst!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.