Rušení finančáku

Baví se dva policajti a jeden říká: „Hele, víš, že budou rušit finanční úřad?”
A ten druhý: „Prosím tě, co je to za blbost?! Jak jsi na to přišel?”
„No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno – poslední upomínka!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.