Rozmnožená identita

Stojí narkoman před zrcadlem a dumá: „Bože, co se to se mnou děje? Tady jsem já i tam jsem já.”
V tom mu kdosi zaklepe na dveře.
„Kdo je tam?” ptá se narkoman.
„Já,” ozve se zpoza dveří.
„Ježišikriste! I tam jsem já!” vystrašeně zvolá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.