Rozkoš i dřina

Lord Cunningham a lord Essex se přeli, zda je sex rozkoš, nebo dřina. Nakonec zavolal lord Cunningham svého sluhu a říká: „Jamesi, odpovězte pravdivě. Čím je pro vás soulož, rozkoší, nebo dřinou?”
„Vaše lordstvo,” odvětil James, „s vaší paní dřina a s vaší dcerou rozkoš.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.