Půjdu na záchod

Dědeček se nakloní k babičce a říká: „Půjdu na záchod.“ Když se za chvíli vrátí, pochvaluje si: „Když jsem otevřel dveře, světlo se samo rozsvítilo, a když jsem odcházel, zase samo zhaslo.“ Nato babička spráskla ruce: „Bože dědo, to nebyl záchod, ale lednička!“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.