První úkol

Pepíček je první týden ve škole a hned dostane domácí úkol – naučit se počítat do deseti. Tak večer mamince odříkává: „Jedna, dvě, tři, čtyři, šest, sedm, osm, devět, deset.”
Matka se ho ptá: „A kde jsi nechal pětku?”
„V žákovské knížce!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.