Příjem

Jdou dva policajti po ulici a najednou se jednomu z nich z vysílačky ozve nějaké hlášení. No a ten dotyčný neví, co má dělat a tak se zeptá kolegy, co má dělat. Kolega mu odpoví, aby zmáčknul čudlík a řekl příjem. No a tak ten policajt zmáčkne čudlík a řekne do mikrofonu: 4800 korun čistého.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.